D8WL3000

8 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง โดซิ่งปั้ม สำหรับใช้กับคลอรีน

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ขนาดของอุปกรณ์เพื่อติดตั้ง : (NPT/BSP gaz male) Ø 40 x 49 mm [1” 1/2 M]

-อัตราการผสม : 0.03 – 0.3%, [1:3000 – 1:333]

-แรงดันในการทำงาน : 0.15 – 8 bar, 2 – 116 PSI

-อัตราการไหลของน้ำ : 500 – 8000 L/H, [2.2 – 40]

-ค่า pH จำกัด* (สำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น) : 8 – 14

*ราคาการบ่งชี้เท่านั้น, ไม่ต้องมีการทำสัญญา , ไม่รวมถึงข้อยกเว้น (น้ำมันหอมระเหย ตัวทำละลายหรือสารเคมีอื่น ๆ ที่มีความเข้มข้นสูง) โปรดตรวจสอบกับวิศวกรเคลียร์วอเตอร์

* ข้อมูลเหล่านี้จะต้อง