Prev Next

D25RE09AO

อัตราการผสมที่ 0.1% ใช้สำหรับกรด ออแกนิค

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ขนาดของอุปกรณ์เพื่อติดตั้ง : (NPT/BSP M) Ø 20 x 27 mm [3/4”]

-อัตราการผสม : 0,1 – 0,9%, [1:1000 – 1:112]

-แรงดันในการทำงาน : 0.3 – 6 bar, 4.3 – 85 PSI

-อัตราการไหลของน้ำ : 10 – 2500 L/H, [1/3 -11]

-ค่า pH จำกัด* (สำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น) : 0 – 10

*ราคาการบ่งชี้เท่านั้น, ไม่ต้องมีการทำสัญญา , ไม่รวมถึงข้อยกเว้น (น้ำมันหอมระเหย ตัวทำละลายหรือสารเคมีอื่น ๆ ที่มีความเข้มข้นสูง) โปรดตรวจสอบกับวิศวกรเคลียร์วอเตอร์

* ข้อมูลเหล่านี้จะต้อง