โรงเรือนเพาะปลูกสตอเบอรี่ จังหวัดระยอง

 -อัตราการผสม : 0.2 – 2%, [1:500 – 1:50]

-แรงดันในการทำงาน : 0.3 – 6 bar, 4.3 – 85 PSI

-อัตราการไหลของน้ำ : 10 – 2500 L/H, [1/3 -11]

-ค่า pH จำกัด* (สำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น) : 3 – 10

 

 Details

 

สวนเพาะจำหน่าย ต้นเวฟ จังหวัดปราจีนบุรี

-อัตราการผสม : 0.2 – 2%, [1:500 – 1:50]

-แรงดันในการทำงาน : 0.3 – 6 bar, 4.3 – 85 PSI

-อัตราการไหลของน้ำ : 10 – 3000 L/H, [1/3 – 14]

-ค่า pH จำกัด* (สำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น) : 2 – 10

 

Details

 

D3GL2 ให้ปุ๋ย A B สวนไม้ดอก จังหวัดเชียงใหม่

-อัตราการผสม : 0.2 – 2%, [1:500 – 1:50]

-แรงดันในการทำงาน : 0.3 – 6 bar, 4.3 – 85 PSI

-อัตราการไหลของน้ำ : 10 – 3000 L/H, [1/3 – 14]

-ค่า pH จำกัด* (สำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น) : 2 – 10

 

Details

 

 

 

 

 

D8GL2 ให้ปุ๋ย A B C สวนเพาะปลูกพันธ์พืชเพื่อจำหน่ายส่งออกนอก จังหวัดนครราชสีมา

 

-อัตราการผสม : 0.2 – 2%, [1:500 – 1:50]

-แรงดันในการทำงาน : 0.15 – 8 bar, 2 – 116 PSI

-อัตราการไหลของน้ำ : 500 – 8000 L/H, [2.2 – 40]

-ค่า pH จำกัด* (สำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น) : 2 – 10

 

Details