DOSATRON LOGO

  • โดซาตรอน  – เทคโนโลยีขับเคลื่อนยาโดยใช้แรงดันน้ำ

แนวคิดของ “ขับเคลื่อนยาโดยใช้แรงดันน้ำ” เกิดในปี 1974 เกิดจากการคิดค้น โดยจุดเริ่มต้นบนพื้นฐานความคิดของสัตว์แพทย์ นายฌอง โคล, วิศวกรชาวฝรั่งเศส ซึ่งคิดค้นกระบวนการนี้ที่ไม่เหมือนใคร การติดตั้งโดยตรงกับท่อน้ำประปา โดซาตรอนยังสามารถฉีดสารเคมีและผสมในน้ำในสายโดยใช้การไหลของน้ำเป็นแหล่งพลังงาน

doseur

พลังงานน้ำเป็นตัวกระตุ้นการทำงานของโดซาตรอน  ซึ่งสามารถควบคุมการผสมของอัตราความเข้มข้นของยา จากภาชนะเก็บสารมาผสมกับน้ำ ด้านในโดซาตรอนจะมี ความเข้มข้นของสารผสมกับน้ำ และแรงดันน้ำจะช่วยการไหลของน้ำเป็นแบบ Downstream ความเข้มข้นของยาจะขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่าเพื่อผสมกับน้ำโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบในการไหลหรือความดันซึ่งอาจเกิดขึ้นในสายหลัก โดซาตรอน ชื่อเสียงไปทั่วโลกได้สร้างบนอุปกรณ์การจดสิทธิบัตรนี้มาตั้งแต่ปี 1974

มันนำไปสู่การพัฒนาและออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางเทคนิคในแต่ละการใช้งาน เช่น การให้ยากับการปศุสัตว์ในน้ำดื่ม การกรองน้ำให้สะอาดด้วยการเติมคลอรีนฆ่าเชื้อโรค ผสมปุ๋ยในน้ำเพื่อการเกษตร ใช้ในงานอุตสาหกรรมเหล็ก โรงงานการพิมพ์ และอื่นๆอีกมากมาย

ในงานปศุสัตว์ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้โดซาตรอนเพื่อวัตถุประสงค์ ในการให้ยาและขจัดคลอรีน และยังสามารถใช้ผสมน้ำดื่มกับวัคซีนหรือยังฉีดความเข้มข้นต่ำของกรดในน้ำดื่มในสุกรหรือฟาร์มสัตว์ปีกในโคหรือฟาร์มโคนม โดซาตรอนยังถูกนำมาใช้สำหรับการฆ่าเชื้อของอุปกรณ์ในกระบวนการรีดนมหรือของสัตว์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ผสมเกลืแร่และวิตามินเข้าสู่น้ำดื่ม

 

 

Ardes new logo

 

  • การระบุตัวตนของสัตว์, หลอดฉีดยา, DRENCHERS สำหรับสัตวแพทย์ :

ARDES ได้ถูกผลิดมามากวว่า 50 ปี

  • อุปกรณ์ในการฉีดยาที่มีคุณภาพสูง ความน่าเชื่อถือ และทนทานต่อการใช้งานซึ่งมีราคาที่เป็นธรรม และถูกนำไปใช้โดยสัตวแพทย์และผู้ผลิตปศุสัตว์ทั่วโลก

Syringes ARDES

 

  • สินค้าที่ใช้ในการระบุตัวตนของสัตว(ป้ายแท็กหู) ผลิตมาจากโพลียูรีเทนคุณภาพดี ซึ่งมีความนุ่มนวลและยืดหยุ่นได้สูง เก็บรักษาได้ง่ายและสามารถอ่านได้ง่าย

di-bl-st2

 

  • อุปกร์เพิ่มเติมที่จำเป็นต่างๆสำหรับการระบุตัวตนที่คุณต้องการ เช่น มาร์คเกอร์

Picture iman 002

 

 

ISAGRI_seul_HD_env10cmx3cm

  • ISAGRI : ซอฟต์แวร์การจัดการฟาร์มสุกร

 

อิซากรี, บริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่มีพนักงานมากกว่า 1200 คน, ก่อตั้งมาแล้ว 30 ปี เป็นบริษัทแรกในทวีปยุโรป ที่เผยแพร่ซอฟต์แวร์การเกษตร มีลูกค้ามากกว่า 110,000 คนที่กำลังใช้ซอฟท์แวร์ของอิซากรี ในกว่า 30 ประเทศ

อิซากรี นำเสนอแนวทางนวัตกรรม และเทคโนโลยี สำหรับเกษตรกร เจ้าของไร่ เกษตรกรผู้ปลูกและ บริษัทผู้ผลิตอาหาร

ediporc

อิซากรี ขอนำเสนอ ซอฟท์แวร์ EDIPORC ซอฟแวร์สำหรับการตรวจสอบทางเทคนิคและเศรษฐกิจของฟาร์มสุกร ซอฟท์แวร์ EDIPORC เหมาะสำหรับฟาร์มแม่สุกรเพาะพันธุ์ทุกขนาดตั้งแต่ 100 ตัว ถึง 50,000 ตัว

ซอฟท์แวร์ EDIPORC ผู้จัดการฟาร์มจะมีข้อมูลทั้งหมดที่เขาต้องการที่จะขับเคลื่อนฟาร์มและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น การคัดแยกแม่สุกรที่ไม่มีคุณภาพ, คำนวณปริมาณอาหารที่กินต่อกิโลกรัมของการผลิตเนื้อหมู คำนวณการเจริญเติบโตของสัตว์ต่อวัน …

ผู้จัดการฟาร์มยังสามารถแก้ไขตารางการทำงานของพนักงานได้ด้วย